DIP จับมือ กรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนาคลังข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองภูมิปัญญาไทย

Featured Video Play Icon

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย สักขีพยานทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้