ก.แรงงาน รับสมัครติวเข้มช่างจยย.ไฮเทค ฟรี

กพร. กระทรวงแรงงาน ใช้แนวทางประชารัฐ คลอดโปรแกรมติวเข้มช่างซ่อมจักรยานยนต์สุดไฮเทค ช่วงเดือนเม.ย-มิ.ย.นี้ 12 จังหวัด ฟรี

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. กระทรวงแรงงาน ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ (ยามาฮ่า) จำกัด ในการพัฒนาทักษะช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้นได้มาตรฐานฝีมือแรงงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ของรถจักรยานยนต์ อาทิ เครื่องระบบหัวฉีด เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยสายพาน ระบบเซ็นเซอร์เตือนข้อบกพร่อง เป็นต้น เน้นฝึกอบรมให้คนทำงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ช่างในสถานประกอบกิจการ ช่างในศูนย์บริการ นักศึกษาระดับปวช.ปวส. เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการมีงานทำ

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 ทั้งสองหน่วยงานได้กำหนดโปรแกรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคโนโลยีงานบริการรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Fuel Injection System Service Technology) ขึ้นใน ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่าที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ สพร. 8 นครสวรรค์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 สพร. 10 ลำปาง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 สพร. 9 พิษณุโลก ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 สพร. 3 ชลบุรี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-11พฤษภาคม 2561 สพร. 1 สมุทรปราการ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 สพร. 7 อุบลราชธานี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 สพร. 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 สพร. 5 นครราชสีมา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 สพร. 4 ราชบุรี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 สพร. 2 สุพรรณบุรี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 สพร. 12 สงขลา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 และสพร. 11 สุราษฎร์ธานี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ตั้งเป้าผู้เข้ารับฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 240 คน

“ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง จะมีบรรยายภาคทฤษฎี การสาธิต และฝึกภาคปฏิบัติภายใต้หัวข้อความปลอดภัยการทำงาน สิทธิประโยชน์ การทำงานระบบหัวฉีด ระบบไฟฟ้า และเซ็นเซอร์ต่างๆ การถอด-ประกอบเครื่องยนต์ การใช้มัลติมิเตอร์วัดอุปกรณ์ไฟฟ้า และการบำรุงรักษาจักรยานยนต์ เป็นต้น ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในการซ่อมแซมวิเคราะห์ปัญหางานบริการรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานที่ดี มีวิธีดำเนินการในแต่ละขั้นตอนมีความเรียบร้อย ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด และตระหนักในความปลอดภัย คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือระดับปวช. สาขาช่างยนต์ หรือเป็นผู้ทำงานในศูนย์บริการ หรือช่างที่ผ่านงานด้านการซ่อมรถจักรยานยนต์ อย่างน้อย 1 ปี และมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก ฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจเข้ารับฝึกอบรม สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035 หรือสายด่วน 1506 กด 4 ” อธิบดีกพร.กล่าว