กปน. ร่วมมือภาครัฐและเอกชน เปิดใช้เส้นทางเลียบคลองประปาในเขตหลักสี่

นายวีระชัย วิเศษพันธุรังษี ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 9 (ที่ 2 จากขวา ภาพขวา)ร่วมพิธีเปิดใช้เส้นทางถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก ช่วงถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองตาอูฐ ในพื้นที่เขตหลักสี่ โดยมี นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งการเปิดเส้นทางดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น กปน. สำนักงานเขตหลักสี่ กรมธนารักษ์ สมาคมหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน ช่วยให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยระหว่างถนนแจ้งวัฒนะและถนนสรงประปา