💙สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 42 อัตรา

❤️1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา

❤️2.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา

💙รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มิถุนายน 2563

💙รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1paIwuu6FPP7Or_OYY8PaDPOtQ…/view…