เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร

กลุ่ม 1 ปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืช รอบการผลิต 62/63 ก่อน 30 เมษายน 2563
เช็คสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th
อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2563

กลุ่ม 2 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563
เช็คสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563
ได้ทั้ง 8 หน่วยงาน

#อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยครับ
https://www.facebook.com/100002550015368/posts/2959087090852929/?d=n