รฟม. จัดกิจกรรมมอบ “ถุงทันใจ ต้านภัย COVID-19” ให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ครั้งที่ 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบ “ถุงทันใจ ต้านภัย COVID-19”

โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้แก่ประชาชนในชุมชนฮิดายะห์พัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 215 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19


กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร. 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

E-mail :  
pr@mrta.co.th

Website : www.mrta.co.th

FB Fanpage : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย