สำนักงาน ปปง. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ปปง. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5 HD1) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ