ชป.แถลง “ปิดจ๊อบส่งน้ำฤดูแล้ง พร้อมเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี 63”

Featured Video Play Icon

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 กรมชลประทาน แถลงข่าว “ปิดจ๊อบส่งน้ำฤดูแล้ง พร้อมเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี 63” หลังการจัดสรรน้ำฤดูแล้งที่ผ่านมา เป็นไปตามแผนฯที่วางไว้ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดผ่านพ้นวิกฤตแล้งมาได้ด้วยดี เดินหน้าเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพ เน้นเก็บกักน้ำให้มากที่สุด