กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดแข่งขันกีฬานักศึกษาปอเนาะสัมพันธ์ ฟุตซอล 7 คน เพื่อสุขภาพและความสามัคคี สร้างโอกาสเล่นกีฬาสนามกีฬาที่หลากหลาย การเรียนรู้นอกห้องเรียน

 

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส จัดแข่งขันกีฬานักศึกษาปอเนาะสัมพันธ์ ฟุตซอล 7 คน เพื่อสุขภาพและความสามัคคี สร้างโอกาสเล่นกีฬาสนามกีฬาที่หลากหลาย การเรียนรู้นอกห้องเรียน ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 42 ปอเนาะ สำหรับรอบชิงชนะเลิศจัดการแข่งขันวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาหญ้าเทียมปอร์บดินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 เพิ่มมากขึ้น