สคบ.ร่วมพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ลงตรวจข้อเท็จจริง ร้านถ่ายเอกสารคิดเงินสูงเกินจริง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. รองเลขาธิการคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี หารือแนวทางในการดำเนินการกรณีร้านถ่ายเอกสารคิดเงินค่าถ่ายเอกสารสูงเกินจริง ณ สำนักงานอาคารเมืองทองธานี

สคบ.พบว่ามีกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เผยแพร่เรื่องราวของร้านถ่ายเอกสาร ย่านเมืองทองธานี โดยทางร้านคิดเงินค่าถ่ายเอกสารค่อนข้างสูงมาก ซึ่งลูกค้าที่เคยใช้บริการ้านนี้มาก่อนแจ้งว่าราคาไม่ตรงกันเลยสักครั้ง ทำให้ไม่ทราบราคาที่แน่ชัด จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการแสดงราคาการให้บริการกำกวมทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด คิดราคาเกินกว่าป้ายที่แสดงราคา พาณิชย์จังหวัดนนทบุรีจึงแจ้งข้อหา มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท โดยหากผู้ประกอบการแสดงราคาค่าบริการอย่างถูดต้องชัดเจน ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกใช้บริการได้ตามสิทธิของผู้บริโภค เพราะการให้บริการในลักษณะนี้ไม่มีการควบคุมราคา ซึ่งราคาจะแตกต่างไปแต่ละสถานที่ และจะดำเนินการเปรียบเทียบราคาร้านอื่นๆ พร้อมให้ข้อแนะนำในกฎหมายพาณิชย์ต่อไป

สคบ.เจรจาให้ผู้ประกอบการคืนเงินให้ผู้เสียหายทั้งหมด ซึ่งผู้เสียหายไม่ขอรับเงินคืน แต่ให้ดำเนินการกับผู้ประกอบการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ากำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานราคาที่เป็นธรรม สคบ.จะประสานกระทรวงพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดให้คำแนะนำ เรื่องการกำหนดราคา พร้อมแนะนำให้ผู้เสียหารายอื่นสามารถแจ้งความดำเนินคดีทางอาญาต่อพนักงานสอบสวน ในส่วนของผู้ให้เช่าพื้นที่สั่งให้ร้านยุติการให้บริการ ถ้าผู้ประกอบการไปดำเนินการเกี่ยวข้องกับความผิดเรียบร้อยและปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน การกำหนดราคาให้เหมาะสม จึงจะให้เช่าพื้นที่ต่อไป