ปภ.รายงานเกิดวาตภัยจากอิทธิพลพายุ “อำพัน” รวม 6 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 19 พ.ค.63 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจากอิทธิพลพายุ “อำพัน” รวม 6 จังหวัด 9 อำเภอ 13 ตำบล 36 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 223 หลัง ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พายุไซโคลน “อำพัน” บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง และลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ มีฝนตกหนัก และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ทำให้ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (19 พ.ค.2563 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 6 จังหวัด ได้แก่ น่าน ลำปาง กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุทัยธานี รวม 9 อำเภอ 13 ตำบล 36 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 223 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึง จัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป