กรมการแพทย์แนะผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขความผิดปกติ ควรอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม จิตใจต้องพร้อม

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ แนะผ่าตัดขากรรไกรเป็นการแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ช่วยทำให้ขากรรไกรและฟันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสวยงามและสร้างความมั่นใจ

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า เช่น ขากรรไกรบนยื่นออกมามาก คางยื่นออกมามาก คางถอยหรือคางเล็กมาก ขากรรไกรล่างหรือฟันหน้าล่างคร่อมฟันบนมาก หน้าเบี้ยว ยิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะ อาจพบความผิดปกติตั้งแต่เกิด หรือภายหลังที่ร่างกายเจริญเติบโต ส่งผลต่อการรับประทานอาหาร การเคี้ยว การพูดที่ลำบาก และอาจทำให้เกิดความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ปัญหาดังกล่าวสามารถรักษาโดยวิธีการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเคี้ยวอาหาร พูด และหายใจเป็นปกติ ทั้งนี้ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัย สวยงาม และสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง

ทันตแพทย์บุญชู สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและจำเป็นต้องได้รับการรักษา ควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี  และขากรรไกรหยุดการเจริญเติบโตแล้ว โดยในเพศหญิงควรมีอายุ 17 ปีขึ้นไป ส่วนเพศชายควรมีอายุ 19 ปีขึ้นไป แพทย์จะแนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ระยะเวลาการฟื้นตัวหลังผ่าตัด รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจซึ่งอาจไม่คุ้นชินกับรูปหน้าใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม สำหรับการรักษาจะเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา เช่น จัดฟัน ศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล โรคเหงือก รวมถึงทันตแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพฟันโดยรวมของคนไข้  เพื่อพิจารณาถึงเทคนิคการผ่าตัดและจัดตำแหน่งขากรรไกรที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของคนไข้ และในบางรายจะเป็นการรักษาควบคู่กับการจัดฟัน ทั้งนี้การผ่าตัดขากรรไกรจะช่วยปรับลักษณะของขากรรไกรและฟันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสวยงามของกราม ช่องฟัน และใบหน้าโดยรวมให้สมส่วนยิ่งขึ้น ภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกผู้ป่วยควรรับประทานอาหารอ่อน ๆ เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไม่ควรรับประทานอาหารที่ต้องเคี้ยว  เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสบของฟัน แต่หากการสบฟันมีการเปลี่ยนแปลงควรรีบไปพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาทันที

***************************************