ทส.เปิดโครงการ ส่งพลาสติกกลับบ้าน รับมือปริมาณขยะช่วงวิกฤตโควิด-19

วันที่ 18 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ซึ่งเป็นการร่วมกันนำขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19 กลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1501 สำนักงาน ก.ล.ต.

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า จากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนด้วยการงดออกจากบ้าน ส่งผลให้หลายคนหันมาใช้บริการเดลิเวอรีและซื้ออาหารกลับบ้าน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15% จากการใช้บริการรับส่งอาหารที่มากขึ้นถึง 3 เท่า นอกจากนี้ข้อมูลจากกรุงเทพมหานครยังระบุถึงขยะอาหารและขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นถึง 1,500 กิโลกรัมต่อวัน ทำให้เกิดวิกฤติซ้อนวิกฤติ และต้องเร่งรับมือ จึงได้จัดโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน โดยมีแนวคิดว่าทุกครัวเรือน คือ ต้นทางที่สามารถมีส่วนรวม ในการลดและจัดการกับปัญหาปริมาณขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ง่ายๆ และทำได้ทันที และมีโมเดลนำร่องระบบการเรียกคืนขยะพลาสติกบนถนนสุขุมวิท เป็นจุดรับขยะพลาสติกสะอาดและแห้งจากผู้บริโภค เพื่อเข้าสู่เครือข่ายผู้ให้บริการและขนส่งทรัพยากรไปยัง Waste hub และเข้าสู่ขั้นตอนการรีไซเคิล (recycle) และอัพไซเคิล (upcycle) เพื่อนำขยะพลาสติกกลับมาหมุนเวียนแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งอย่างคุ้มค่า

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกเครือข่ายองค์กรที่ร่วมโครงการ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยเทคโนโลยี และแนวทางต่างๆที่มี สามารถแปรรูปพลาสติกที่ใช้แล้วให้เป็นทุน เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เหลือเพียงความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ในการสละความสะดวกสบายส่วนตัว มาร่วมกันลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิล สร้างประโยชน์ใหม่อย่างมีคุณค่าต่อไป