ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณหน้าโลตัสพลัสมอลล์ สาขาบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 21 และคืนวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยจะดำเนินการเฉพาะเวลากลางคืน รวม 2 คืน และเปิดจ่ายน้ำตามปกติในช่วงเวลากลางวัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ถนนนครอินทร์ ถึงถนนบางไผ่-หนองเพรางาย
  • ถนนนครอินทร์ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสะพานพระราม 5
  • ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตั้งแต่แยกบางพลู ถึง กฟผ. (บางกรวย)
  • ถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองมหาสวัสดิ์
  • ถนนกรุงนนท์-จงถนอม ตั้งแต่ปากซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ถึงถนนราชพฤกษ์
  • พื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 และ 800 มิลลิเมตร ในถนนแพรกษา บริเวณต้นถนนแพรกษา (กม.0+000) และบริเวณคลองแขก (กม.2+200) โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนแพรกษา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนสุขุมวิท ถึงแยกนิคมอุตสาหกรรมบางปู

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

การประปานครหลวง