รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย เป็นผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ (พบที่ จ.นนทบุรี 2 ราย, ภูเก็ต 1 ราย) มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 1 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,857 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.26  ทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 118 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 3.89 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,031 ราย

จากรายงานผู้ติดเชื้อวันนี้ พบว่าในจำนวนนี้ 1 ราย เป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายที่ผ่านมา ส่วนอีก 2 ราย สัมผัสจากการเป็นเพื่อนร่วมงานทำงานในสถานที่เดียวกัน แสดงให้เห็นว่าในสถานที่ทำงานนั้นยังมีความเสี่ยงที่จะอาจเกิดการแพร่เชื้อขึ้นได้ โดยมีปัจจัยหลัก คือ พฤติกรรมของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่มีความสนิทสนมอยู่ใกล้ชิดโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างปราการด่านสุดท้ายสำหรับป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะที่ออกนอกบ้าน หรืออยู่ในสถานที่ทำงาน การเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มรับประทานอาหาร ล้างมือบ่อย ๆ คือสิ่งสำคัญ และขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งการ์ดให้มั่น การ์ดอย่าตก เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ใกล้ชิดและเพื่อนร่วมงาน และลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้

……………………………………………….