รมช.มนัญญา ปล่อยคาราวานผลไม้จากสหกรณ์ต้นทางสู่สหกรณ์คู่ค้าปลายทาง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องการผลักดันให้เครือข่ายสหกรณ์ได้ร่วมกันระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยเร็ว เพื่อเร่งกระจายไม่ให้เกิดการกระจุกตัว และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งได้มอบป้ายการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ให้แก่ สหกรณ์จากจังหวัดระยองและตราด และปล่อยคาราวานผลไม้จากสหกรณ์ต้นทาง เป็นมังคุดรวม 32.5 ตัน กระจายโดยรถขนส่งจำนวน 14 คัน สู่สหกรณ์คู่ค้าปลายทาง 13 สหกรณ์ ใน 10 จังหวัด โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

………………………………..