ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันดื่มนมโลก ( World Milk Day )

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม “Learn” เรียนรู้การทำเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากนม ผ่านการ Live Facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

สุดพิเศษ  เนื่องในวันดื่มนมโลก ( World Milk Day ) ปีนี้

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
พบกับเมนูสุดพิเศษ

🍓 Strawberry mint parfait

🍨 Affogato

🥞 Itoham cheezio toast

#WorldMilkDay #EnjoyDairy #WorldMilkDayThailand
#วันดื่มนมโลก #สร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนู
…………………………………………………………………………..