ก.แรงงาน ปลื้ม! แรงงานสนใจฝึกอาชีพออนไลน์กว่าแสนคน

ก.แรงงาน เผยตัวเลขฝึกอาชีพออนไลน์พุ่ง สิ้นโควิด-19 ชวนประชาชนเทรนทักษะด้านช่าง บริการ และภาษาต่อเนื่อง


นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน
เปิดเผยว่า จากการที่กพร. กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ (Online Training) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้พัฒนาทักษะฝีมือของตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ผลปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับชมเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนครั้ง ได้แก่ (1) ภาษาอังกฤษ 27,188 ครั้ง (2) ช่างเครื่องปรับอากาศ 13,062 ครั้ง (3) ภาษาเกาหลี 10,378 ครั้ง (4) ภาษาญี่ปุ่น 10,222 ครั้ง (5) การประกอบอาหารไทย 8,828 ครั้ง (6) ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 7,761 ครั้ง (7) ช่างซ่อมรถยนต์ 7,022 ครั้ง (8) ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 6,437 ครั้ง (9) การตรวจซ่อมโน้ตบุ๊กและไมโครคอมพิวเตอร์ 5,850 ครั้ง (10) อาชีพอิสระ 5,053 ครั้ง (11) ช่างเชื่อมไฟฟ้า 3,311 ครั้ง (12) ช่างพ่นสีรถยนต์ (13) ช่างซ่อมโทรทัศน์ 2,263 ครั้ง (14) ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1,518 ครั้ง และ (15) ช่างขับรถยก 1,190 ครั้ง


นายธวัช
กล่าวต่อไปว่า สำหรับยอดตัวเลขเข้ารับชมดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าประชาชาชนให้ความสนใจในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ได้ใช้ช่วงเวลานี้เปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นโอกาส ได้ฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อลดลง สถานประกอบกิจการหลายแห่งกำลังเตรียมกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง กลุ่มผู้ถูกเลิกจ้างหรือว่างงานเหล่านี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสมัครงานหรือทำงานได้เป็นอย่างดี


“แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น กพร. ยังคงให้บริการเปิดฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ดังกล่าว ตามนโยบายของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th คลิกเลือก “ฝึกทักษะออนไลน์” (Online Training) ในอนาคตจะเพิ่มเติมสาขาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อครอบคลุมทั้งด้านงานช่าง งานบริการ และภาษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02 245 4035” อธิบดีกพร. กล่าว.