ปปง.ห่วงใยประชาชน ย้ำ! หากไม่มั่นใจเรื่องการลงทุน สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710

หากท่านไม่มั่นใจในเรื่องของการลงทุน สามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบก่อนได้ และหากประชาชนพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปปง. 1710