รฟม. และ BEM ผนึกกำลังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก และ นายวิทูรย์ หทัยรัตนา รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สถานี เตาปูน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่าง รฟม. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก และ BEM ในการ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) โดยเริ่มจากสถานีเตาปูนเป็นสถานีแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หลังปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะดำเนินการไปจนครบทั้ง 53 สถานี ในระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2563  เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันประชาชนเริ่มออกมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง และรัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรนให้ประชาชนดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

ทั้งนี้ รฟม. และ BEM ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และขอความร่วมมือผู้โดยสารในการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของ    ทุกคน ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044