ปราจีนบุรี ใจป้ำ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนฯ สปก. ช่วยแรงงานสู้โควิด-19

สนพ.ปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลืออุดหนุนกองทุนฯ ให้สถานประกอบกิจการที่พัฒนาศักยภาพลูกจ้างของตนมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ช่วยเหลือลูกจ้างฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 11 แห่ง เป็นเงินกว่า 199,200 บาท

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า จาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มีมาตรการจูงใจให้สถานประกอบกิจการ (สปก.) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างของตนให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การขอรับเงินดังกล่าวหลายกรณี อาทิ สปก. จัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างหรือส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบ เกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด จะได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่วนที่เกินนั้น 200 บาทต่อคน รวมถึง สปก.จ่ายค่าจ้างในอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 1,000 บาทต่อคน แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท และอีกกรณีคือ สปก.จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเองแล้วนำไปใช้ทดสอบลูกจ้างของตนเอง มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนสาขาละ 10,000 บาท

ด้าน นางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (สนพ.ปราจีนบุรี) กล่าวเพิ่มเติมว่า จากมาตรการดังกล่าว มี สปก. ทั่วประเทศ ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนฯ ไปแล้วกว่า 567 แห่ง เป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท ในส่วนของ สนพ.ปราจีนบุรี จะมอบเงินช่วยเหลืออุดหนุน ให้แก่ สปก. จำนวนทั้งสิ้น 37 แห่ง ได้แก่ บ. สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด, บ. ไทยจีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด, บ. ดั๊บเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะมอบให้แก่สถานประกอบกิจการจำนวน 11 แห่ง รวมเป็นเงิน 199,200 บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบเงินดังกล่าว ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการ ทั้ง 11 แห่ง จะได้มอบที่กดเจลล้างมือแบบเหยียบ ให้กับทางจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนที่ สปก. ได้รับนั้น สามารถนำไปช่วยเหลือลูกจ้างในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ สปก.ที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถติดต่อยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 455 หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร 0 3729 0380 ถึง 1 ต่อ 136 หรือ 137 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ทั้งนี้ อยากให้ สปก. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพลูกจ้างตน เพื่อเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานของ สปก. ผู้ว่าฯ กล่าวทิ้งท้าย