อำเภอปากเกร็ด มอบพัฒนาชุมชน และสถาบันอาหาร ยกระดับเมนูอาหาร OTOP รสไทยแท้ โปรโมทการท่องเที่ยว

อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ยกระดับอาหารพื้นถิ่นในตำบลเกาะเกร็ด 3 หมู่บ้าน 3 สำรับ รวม 15 เมนู เสริมทัพการท่องเที่ยว มอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่น(OTOP รสไทยแท้) ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เผยว่า ทางอำเภอปากเกร็ดได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาหารพื้นถิ่น(OTOP รสไทยแท้) ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง จึงได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานพัฒนามาตรฐานอาหาร และบุคลากรในวิชาชีพอุตสาหกรรมอาหาร  ให้เป็นหน่วยงานดำเนินงาน เกี่ยวกับตำรับมาตรฐานอาหารรสไทยแท้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปรุง และผลิตอาหารพื้นถิ่นให้มีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะด้านอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านให้เป็นสำรับเมนูต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นจำนวน 3 สำรับ สำรับละ 5 เมนู รวม 15 เมนู จาก 3 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ด

 “รายการสำรับอาหารพื้นถิ่น ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 เมนู ของบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ได้แก่ ยำสาวมอญ แกงหมูสว่างอารมณ์ เกาเหลามอญ ทอดมันหน่อกะลา และขนมครกนางละคร  ของบ้านวัดเสาธงทอง หมู่ที่ 6 ได้แก่ แกงกระเจี๊ยบ  น้ำพริกตอแหล  ต้มส้มปลาตะเพียน  แกงเลียงหน่อกะลา  และข้าวเหนียวหัวหงอก  และของบ้านโอ่งอ่าง หมู่ที่ 7 ได้แก่ แกงส้มหน่อกะลา แกงเลียงวุ้นเส้น แกงเผ็ดกล้วยน้ำว้า พริกกะเกลือ และข้าวต้มน้ำวุ้นสาคู  โดยสถาบันอาหารได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาหารให้เป็นสำรับมาตรฐานที่แสดงถึงสูตรการปรุงอาหารที่ได้มาตรฐาน(Standard Recipe) ทั้งส่วนผสม น้ำหนัก ปริมาณ วิธีการเตรียม การปรุง และระยะเวลา สุขลักษณะในการปรุงอาหารให้สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการคิดคำนวณต้นทุน ราคาขายต่อเมนูอาหาร และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างวิทยากรในชุมชน (Train the Trainer) ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรุงอาหาร ผมเชื่อมั่นว่า ในอนาคตเมนูดังกล่าวจะเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งสร้างสีสันให้กิจกรรมการท่องเที่ยวในเกาะเกร็ดในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้อาหารพื้นถิ่น สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน”  นายไกรธวัช กล่าว

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถาบันอาหารได้เริ่มดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา เริ่มจากการสำรวจพื้นที่ดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย 3 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ด ประกอบด้วยบ้านมอญ หมู่ที่ 1  บ้านวัดเสาธงทอง หมู่ที่ 6 และบ้านโอ่งอ่าง หมู่ที่ 7 เพื่อค้นหาเมนูพื้นถิ่นและประชุมทำความเข้าใจกับแกนนำชุมชน จากนั้นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่น และสาธิตการปรุงอาหารพื้นถิ่น 1 สำรับ หมู่บ้านละ 5 เมนู(อาหารคาว 4 เมนู และอาหารหวาน 1 เมนู)  โดยผ่านการชิมและประเมินผลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เกณฑ์การพิจารณาด้านรสชาติ การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นส่วนผสม ใช้กรรมวิธีการปรุงในวิถีพื้นบ้าน เป็นอาหารอยู่คู่กับชุมชนมาเป็นเวลานาน และเป็นอาหารที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

 

ล่าสุดวันที่ 7 ส.ค. 61 ได้จัดให้มีพิธีมอบป้ายแหล่งสาธิตการปรุงอาหารพื้นถิ่น(OTOP รสไทยแท้)  และมอบป้ายประกาศนียบัตรให้แก่ตัวแทนบุคลากร 3 หมู่บ้าน  ที่ผ่านการอบรมสุขลักษณะในการปรุงอาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ทั้งผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างวิทยากรในชุมชน (Train the Trainer) มีแกนนำหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านในแต่ละชุมชนเข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า 90 คน โดยนายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยนางรัตนา  ชูยอด พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี และนางสาวอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี