สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้เด็กกำพร้าอำเภอยะรัง ครั้งที่ ๗ โดยชมรม กศน.ยะรัง เพื่อเด็กกำพร้า

นายอุดร สิทธิพาที  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสุทิศา ซุ่นคง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้เด็กกำพร้าอำเภอยะรัง ครั้งที่ ๗ โดยชมรม กศน.ยะรัง เพื่อเด็กกำพร้า ณ กศน.อำเภอยะรัง  มีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระจายโอกาสและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเด็กกำพร้าให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา และโอกาสทางสังคมโดยเสมอภาคและเท่าเทียม