กรมอนามัย ลงห้างแม็คโคร เมืองนนท์ เข้มตามมาตรการผ่อนปรน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครอินทร์ นนทบุรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี ว่า กรมอนามัยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ ร้านสะดวกซื้อ ประเภทซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม และร้านค้าปลีก ค้าส่งชุมชน ได้ปฏิบัติตามภายหลัง หากมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยมีข้อปฏิบัติ 3 ส่วนหลักคือ 1) ผู้ประกอบกิจการ ต้องจัดให้มีการคัดกรองพนักงานและผู้ซื้อ ผู้ใช้บริการ โดยวัดอุณหภูมิร่างกาย พนักงานและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2 เมตร จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่พนักงาน ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ แป้นพิมพ์ชำระเงิน จุดวางสินค้า เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้งหรือทุกรอบที่เปลี่ยนพนักงาน คัดแยกตระกร้า และรถเข็นใส่สินค้า โดยทำความสะอาดก่อนนำมาให้บริการ ส่วนการจัดวางสินค้าที่จำหน่าย ให้จัดแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน สินค้าประเภทอาหารปรุงสำเร็จจัดเก็บในภาชนะที่มีการปกปิดมิดชิดและเหมาะสมกับอาหาร มีอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอาหารตลอดเวลา

“ส่วนถัดมาคือ ส่วนที่ 2) ผู้สัมผัสอาหารและผู้ปฏิบัติงาน สวมใส่หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์หยิบ จับ หรือตักอาหาร  โดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภท บนพื้นโดยตรง และไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเลือกอาหารสด อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคโดยตรง ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและพนักงานทำความสะอาต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ปากคีมด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน 3) ผู้ซื้อ ผู้บริโภค ควรวางแผนในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เพื่อความรวดเร็ว ลดระยะเวลาที่ใช้บริการในร้าน  ให้นำถุงผ้าส่วนตัวไปใส่สินค้าเพื่อลดปริมาณขยะและลดการสัมผัสกับผู้ค้า  และหากตรวจพบว่าพนักงานและผู้ใช้บริการมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้   ไอ จาม ควรให้ไปพบแพทย์ ทั้งนี้ กรมอนามัยขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเพิ่มการเฝ้าระวังความสะอาดปลอดภัย  โดยคุมเข้มด้านการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล  การคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ และการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมที่จัดบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสุขอนามัยที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

 

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 15  พฤษภาคม 2563