‘ส.ส.อนุสรี’ลุยพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษออทิสติกไทย เรียนรู้ พึ่งตนเองได้

‘อนุสรี ทับสุวรรณ’โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะเยี่ยมเยี่ยนบุคคลออทิสติก ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ส่งเสริมยกระดับฝีมือ พัฒนาศักยภาพให้บุคคลพิเศษออทิสติกสามารถเรียนรู้ ทำงานได้ พึ่งตนเองได้

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในนาม “กลุ่มอนุสรีรวมใจให้กัน”ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิออทิสติกไทย (Thai Autism Vocational Center) ณ มูลนิธิออทิสติกไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

น.ส.อนุสรี กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในครั้งนี้ ได้รับฟังสถานการณ์ของมูลนิธิ ข้อเสนอด้านแรงงานของคนพิการ บุคคลออทิสติก การให้กำลังใจแก่พนักงานที่ทำงานร่วมกับเยาวชนออทิสติก สิ่งพบปะกับน้องๆ เด็กพิเศษ เพื่อจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ว่ามีการใช้ชีวิตเป็นอย่างไร ซึ่งได้รับฟังการนำเสนอภารกิจของศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานของมูลนิธิฯ และเยี่ยมชมฐานกิจกรรมทั้ง 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีศิลปะ สถานี Artstory สถานีทำดอกมะลิ สถานีสติกเกอร์ ไลน์ ห้องคอมพิวเตอร์ และสถานี Social competency ได้เห็นความตั้งใจของน้องๆ ในการเรียนรู้

“กระทรวงแรงงาน พร้อมให้การสนับสนุนการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับบุคคลพิเศษออทิสติก โดยการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน เพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถ มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งตนเองได้” น.ส.อนุสรี กล่าวในท้ายสุด