BLCP เดินหน้าโครงการ “BLCP ทำด้วยใจ ห่วงใยสังคม หนุนสร้างรายได้ชุมชนต่อเนื่อง”

BLCP เดินหน้าโครงการ “ทำด้วยใจ ห่วงใยสังคม” สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อเนื่องตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 ถึงปัจจุบัน ด้วยการว่าจ้างชุมชนผลิตหน้ากากผ้า และ Face Shield เพื่อมอบต่อให้กับทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

14 พฤษภาคม 2563 –นางพงษ์ธนา นิโรภาส ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เป็นตัวแทนมอบหน้ากากผ้า และ Face Shield จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด และทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ ข้าราชการตำรวจและพนักงานในสังกัด โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และส่งให้ให้ชุมชนพื้นที่ เป็นผู้ผลิตหน้ากากผ้า และ Face Shield เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

“BLCP ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประเทศชาติผ่านวิกฤตโควิด-19 ขอให้ทุกคนไม่ประมาทและการ์ดอย่าตก”

BLCP ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน