จังหวัดนนทบุรีและสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจับมือกับ เอสซีจี นำโมบายแอปพลิเคชัน“ONLINE CLINIC” ให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์แบบครบวงจร

จังหวัดนนทบุรีและสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจับมือกับ เอสซีจี พร้อมรับมือมาตรการผ่อนปรน กันการแพร่ระบาดซ้ำของไวรัสวิด-19 หลังเปิดเมืองด้วย “ONLINE CLINIC” บริการทางการแพทย์ออนไลน์แบบครบวงจร

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนนทบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และนายวิชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและเอสซีจี ด้วยการนำโมบายแอปพลิเคชัน ที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับคัดกรอง และดูแลรักษาคนไข้โควิด-19 ผ่านทางออนไลน์ มาใช้กับเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้เข้ารับการตรวจและบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างขั้นตอนการวินิจฉัยและรักษาโรคโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้เร็วและทั่วถึงมากขึ้น รวมถึงช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการดูแลและติดตามอาการของคนไข้จนรักษาหายขาด

PRD. นนทบุรี​