ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วม“โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย”โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วม“โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย”เพื่อรับบริการตรวจประเมินและตรวจคัดกรองอัลไซเมอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ
1.ชาวไทยอายุระหว่าง55-85ปี
2.อาศัยอยู่ในกทม.และปริมณฑล
3.เป็นผู้ไม่มีภาวะสมองเสื่อมหรือผู้ป่วยที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกเริ่ม-ระยะกลาง เปิดลงทะเบียน 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไปทาง www.ad.cra.ac.th
เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการสู่วิถีชีวิตใหม่ New normal หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายรับบริการต่อไป

ข้อมูลจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์