มท.2 ตรวจเยี่ยมงานลดน้ำสูญเสีย กำชับ กปน. เร่งสำรวจท่อรั่ว พร้อมดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เน้นให้กระทบพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ตรวจเยี่ยมงานลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาของการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมลงพื้นที่ดูการสำรวจหาท่อประปาที่แตกรั่วบริเวณถนนราชวงศ์ โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. คณะกรรมการ กปน. ผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า การดูงานในวันนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำ กปน. ให้เร่งดำเนินการเรื่องลดน้ำสูญเสียเป็นภารกิจเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและ มท. 2 ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบหาท่อรั่วและเร่งซ่อมท่อประปาในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการในช่วงเวลาปกติ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชาชน สัญจรหนาแน่น เช่นพื้นที่เยาวราช เป็นต้น

ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินงานสำรวจหาท่อประปาที่แตกรั่วและดำเนินการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนท่อประปาใหม่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้รับบริการน้ำประปาที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561-2565 กปน. มีแผนการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ความยาวรวมกว่า 3,400 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 10,500 ล้านบาท

มท.2 กล่าวเพิ่มเติมว่า งานลดน้ำสูญเสีย เป็นภารกิจสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้บริการน้ำประปา แม้จะผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพดีเพียงใด แต่หากยังมีน้ำสูญเสียที่มากอยู่ ก็จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปา แต่การแก้ไขหรือลดปัญหาน้ำสูญเสีย มีองค์ประกอบที่สำคัญหลายปัจจัย เช่น

ท่อประปาที่ใช้งานมานาน หรือท่อประปาที่ใกล้ครบอายุการใช้งาน ต้องวางแผนในการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนท่อใหม่

การสำรวจหาท่อรั่ว ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้ระบบ Internet of Things (IoT) เพื่อหาจุดรั่วได้อย่างแม่นยำและซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสามารถช่วยลดการสูญเสียของน้ำ รวมถึงลดการใช้น้ำต้นทุนได้มากยิ่งขึ้น

และเมื่อพบจุดรั่ว ซึ่งต้องดำเนินการซ่อมท่อหรือเปลี่ยนท่อ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งจำเป็นที่งานซ่อมท่อ วางท่อ จะต้องทำในเวลากลางคืน และให้เสร็จก่อนรุ่งเช้า เพื่อลดผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน ถือเป็นงานที่มีความยากลำบากที่ต้องทำแข่งกับเวลา แต่จะละเลยไม่ได้

ซึ่งผมได้กำชับให้การประปานครหลวงลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ตรวจสอบท่อแตกรั่วอย่างเข้มงวด และตั้งเป้าในการลดน้ำสูญเสีย รวมทั้งดำเนินการซ่อมและวางท่อโดยให้ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีน้ำประปาอุปโภคบริโภค ด้วยแรงดันน้ำและการบริการที่ดียิ่งขึ้น ตามนโยบาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนสงวนต้นทุนน้ำของประเทศไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน


กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536

โทรสาร 0 2500 2579