อเมริกาชมไทย จัดการโควิดได้ เยี่ยม! ระบุ “หนุน” เอกชนย้ายฐานการผลิต-ลงทุนมาที่ไทยเพิ่ม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประจำประเทศไทย

โดย นายจุรินทร์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการเข้าพบครั้งนี้ว่า ทางสหรัฐฯ ได้มีการหารือ 4 เรื่อง คือ 1. สหรัฐฯ ชื่นชมไทยในการแก้ปัญหาโควิด 2. สหรัฐฯยินดี สนับสนุนให้มีการย้ายฐานผลิตมาตั้งที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 3. สหรัฐฯ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจาก WL และ 4. สหรัฐฯ มองว่าไทยสามารถที่จะมีบทบาทในด้านการท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน หลังผ่านช่วงวิกฤตโควิดไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของไทยได้ขอให้สหรัฐฯ ดำเนินการ 4 เรื่อง ดังนี้

1. ขอให้สหรัฐฯ สนับสนุนผลักดันให้ภาคผลิตในสหรัฐฯ ใช้วัตถุดิบในประเทศไทยมากขึ้น อาทิ ยางพารา ข้าว ผลิตผลทางการเกษตรอาหาร รวมไปถึงดิจิตอลคอนเทนท์

“โดยเฉพาะเรื่องอาหาร สหรัฐฯ ถือว่าเป็นแหล่งบริโภคอาหารสำคัญของโลก ซึ่งไทยเชื่อว่าสามารถที่จะตอบสนองด้านอาหารได้เป็นอย่างดี เพราะอาหารไทยมีคุณภาพและปลอดภัย ปลอดโควิด” รมว.พาณิชย์ กล่าว

2. ขอให้มีการอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าไทยไปสหรัฐฯ อาทิ เครื่องดื่ม ผลไม้ หรือสินค้าที่เสียง่าย โดยให้ได้รับความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าในท่าเรือบางแห่งของสหรัฐฯ ที่ยังมีติดขัดอยู่บ้าง

3. ขอให้สหรัฐฯ ช่วยประสานงานกับแพลตฟอร์มที่สำคัญ เช่น Facebook Instagram Twitter ที่จะไม่ให้มีการเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายของไทย เช่น หน้ากาก เป็นต้น

4. ขอให้ทูตสหรัฐฯ เชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดิจิตอลคอนเทนท์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดดิจิตอลคอนเทนท์ออนไลน์ครั้งแรกของโลก โดยจะเป็นเวทีพบปะกันระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศทั่วโลก กับผู้ส่งออกดิจิตอลของไทย ผ่านระบบออนไลน์


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

13 พฤษภาคม 2563