กลุ่ม KTIS คว้า 2 รางวัล โรงงานน้ำตาลระดับดีและอ้อยรักษ์โลก ปลื้มชาวไร่อ้อยคู่สัญญากวาด 12 รางวัลดีเด่น

ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS เป็นตัวแทนบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ในกลุ่ม KTIS เข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลระดับดี และรางวัล “อ้อยรักษ์โลก” ในพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติมอบรางวัล พร้อมกันนี้ ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของกลุ่ม KTIS ยังได้รับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2561  ในประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของกลุ่ม KTIS สามารถคว้ารางวัลในจำนวนที่สูงที่สุดประจำปีนี้

#################################