รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยรายงานวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ถึงร้อยละ 94.27 ของผู้ป่วยทั้งหมด (กลับบ้าน 46 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,844 ราย) ทำให้ขณะนี้เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 117 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 5.24 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้เสียชีวิต 56 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,017 ราย

วันนี้เป็นวันแรกที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีคำแนะนำในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อสร้างการ์ดป้องกันตัวเองจากโรคโควิด19 เช่น การกินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และขอความร่วมมือ ภาคเอกชน และสถานประกอบการจัดเหลื่อมเวลาการทำงาน / Work from Home / ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย และกระทรวงสาธารณสุขยังได้ทำการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ การกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 100% รวมถึงรัฐบาลได้ออก พ.ร.ก. ฉุกเฉินในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้สถานการณ์ของโรคที่ตึงเครียดจากการพบจำนวนผู้ป่วยจำนวนมาก มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่าประมาทแม้ว่าสถานการณ์ของประเทศจะดีขึ้นแล้ว ขอให้ “การ์ดอย่าตก” ยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปให้เป็นนิสัยและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสังคม ไม่ใช่เฉพาะการป้องกันตนเองในช่วงสถานการณ์โควิดเท่านั้น หากทำเป็นนิสัยจะส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัย เป็นเกราะป้องกันโรคอื่นๆ ได้เช่นกัน


13 พฤษภาคม 2563