สคบ. เตือน !!! อย่าหลงเชื่อ คิดให้รอบคอบก่อนลงทุนออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เตือน ช่วงนี้ปัญหาโควิด ๑๙ เศรษฐกิจซบเซา คนตกงาน ค้าขายลำบาก แต่สิ่งที่ไม่ตกเทรนคือ “การหลอกลวง”

ด้วย สคบ. ได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากประชาชนว่ามักจะมีคนมาชวนให้ไปเล่นแชร์ ร่วมลงทุนง่าย ๆ อยู่บ้านรอวันได้เงิน ตอนนี้มีหลาย page ชักชวนให้ไปเล่นในลักษณะดังกล่าวเยอะมาก สคบ. จึงขอเตือนประชาชนอย่างหลงเชื่อ อย่างมงาย ใช้สติในการพิจารณาวิเคราะห์อย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับการชักชวนให้นำเงินเข้ามาร่วมลงทุนในระบบออนไลน์ และการลงทุนนั้นเป็นการชักชวนประชาชนร่วมลงทุนและมีการการันตีถึงรายได้ที่เกิดจากการนำเงินไปลงทุน จะไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัติขายตรงขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ แต่อาจเป็นความผิดตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และขณะนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาสืบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้ว

อีกทั้ง ในสถานการเช่นนี้ สคบ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้จัดการส่งเสริมการขายในลักษณะการตลาดเชิงรุก เช่น การเสี่ยงโชค ชิงรางวัล หรือการจัดส่งเสริมการขายที่เป็นการจัดสิทธิพิเศษ ให้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยให้เปล่า ต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕(พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค การประกวดชิงรางวัล การจัดให้มีการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า อย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ประกอบธุรกิจการโฆษณาต้องระโทษกึ่งหนึ่งด้วย

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอฝากแจ้งเตือนผู้บริโภคพึงระวังอย่าหลงเชื่อโฆษณาที่นำเงินไปลงทุนในระบบออนไลน์ และมีความรอบครอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินหรือบริการที่อยู่บนพื้นฐานความจำเป็นและความพอเพียง หากมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือมีเบาะแสสามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖