COVID – 19 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ/ผอ.ศอ.จอส.อ./ประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19 ) ระดับอำเภอบางกรวย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงทานวัดโตนด และโรงทานวัดหูช้าง ตามโครงการ delivery to home มอบหมายให้จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายก ทต.ปลายบาง พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน/กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลปลายบาง นำข้าวกล่อง อาหาร และน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด -19

นอกจากนี้ ยังได้ให้นายก ทต.ปลายบาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากประชาชนให้กวดขันเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) มากขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ รวมทั้งขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานมาทำงานจากที่บ้านแทน(Work from Home) เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด -19 ออกจากบ้านทุกครั้งขอให้สวมหน้ากากอนามัย อย่าออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.