คปภ.รวมพลังศิษย์เก่า วปส. สมทบทุนช่วยบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

Featured Video Play Icon

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขา คปภ.) ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้อง Negative Presure พร้อมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐทั้ง 22 แห่ง โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้แทนศิษย์เก่า วปส. และผู้แทนจากโรรงพยาบาลต่างๆเข้ารับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์