คณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโควิด-19 จ.ปทุม เข้าตรวจศูนย์การค้าเซียร์-เดอะฮับ รังสิต

คณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโควิด-19 จ.ปทุม เข้าตรวจศูนย์การค้าเซียร์-เดอะฮับ รังสิต ในการเตรียมความพร้อมเปิดทำการใน วันที่ 17 พ.ค.63 นี้ หาก ศบค.ประกาศผ่อนปรน

วันที่ 12 พ.ค.63 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และ เดอะฮับ รังสิต คณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายยุทธนา ไพฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วย นายประยูร ชื่นจิตร รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี และคณะสังเกตการณ์จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี, หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 1, ทหาร และตำรวจ รวมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้า รวมถึงได้ร่วมหารือถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ ตลอดจนให้คำแนะนำในมาตรการความปลอดภัยต่างๆ หาก ศบค.มีมาตรการคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 2 อันมีผลให้ศูนย์การค้าเปิดทำการได้ ซึ่ง ศบค.จะประเมินผลในวันที่ 16 พ.ค.63 หากพบว่าผ่านเกณฑ์ก็จะประกาศผ่อนคลายระยะที่ 2 ให้เปิดศูนย์การค้าได้ในวันที่ 17 พ.ค. 63 นี้

โดยคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำที่ควรปฎิบัติ เเละเน้นย้ำถึงมาตรการปฏิบัติที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด การนี้ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาติสยาม สุจริตจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นางสาวกันต์ธนัน มากชู ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการดำเนินงานของคณะทำงานฯ อีกทั้งได้ชี้แจ้งและนำพาคณะทำงานฯ ตรวจตราการดำเนินการของศูนย์การค้าเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ะระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการทุกคน ศูนย์การค้าได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานให้พร้อมต่อการเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยมาตรการข้างต้น อาทิ กำหนดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณภูมิร่างกายทุกประตูเข้าออก, กำหนดให้ทุกคนที่เข้ามาในศูนย์การค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า, กำหนดให้ผู้บริการลูกค้าทุกคนต้องใส่ Face Shield และกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในทุกพื้นที่บริการ เป็นต้น