กคช. ย้ำ! ปิดลงทะเบียนเยียวยาลูกค้า 15 พ.ค. 63 นี้  

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ย้ำ ! ปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือลูกค้า 4 มาตรการ ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ขอลูกค้าได้รับผลกระทบโควิด-19 เร่งลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ @NHA.THAILAND

นายวิญญา สิงห์อินทร์ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงชาวชุมชนที่เป็นผู้อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าที่เช่าแผงตลาดของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย มาตรการด้านการเงิน ที่มีอยู่ 4 มาตรการ โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://covid.nha.co.th และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Line ID : @NHA.THAILAND เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับมาตรการช่วยเหลือ 4 มาตรการ ตลอดจนใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารของการเคหะแห่งชาติ การติดตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกันนี้ กคช. จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนที่อยู่อาศัยฯ ที่ได้รับผลกระทบ ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชาวชุมชนการเคหะและผู้ค้าที่ทำมาหากินบนพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ ได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยมาตรการดังกล่าวจะปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้ !! สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1615 หรือสำนักงานของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ