ปปง. เทขายชุดใหญ่ ทองรูปพรรณ พระเครื่อง เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า เรือประมง ห้องชุด และสิ่งปลูกสร้าง กว่า 60 รายการ

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 16/2561 ครั้งที่ 17/2561 และครั้งที่ 18/2561 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 16/2561 จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ ทองคำแท่ง พระเครื่อง เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และเรือประมง จำนวน  55 รายการ ครั้งที่ 17/2561 จะดำเนินการในเวลา 13.00 น. จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทห้องชุดจำนวน 1 รายการ และครั้งที่ 18/2561 จะดำเนินการในเวลา 14.00 น. จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ

รายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด ครั้งที่ 16/2561 ที่น่าสนใจ อาทิเช่น

  1. 1. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีเหลือง 1 เม็ด น้ำหนักประมาณ 8 กรัม ราคาเริ่มต้น 5,700 บาท
  2. 2. ทองคำแท่ง น้ำหนักประมาณ 5 กรัม ราคาเริ่มต้น 98,500 บาท
  3. 3. กำไลข้อมือลักษณะคล้ายทอง ลายดอกกุหลาบ สีแดง น้ำหนักประมาณ 7 กรัม ราคาเริ่มต้น 53,300 บาท
  4. 4. เครื่องซักผ้า ยี่ห้อพนาโซนิค รุ่น NA 140 VG3 ขนาด 10 กิโลกรัม ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท
  5. 5. พระหลวงพ่อท่านคล้ายพร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ 6 กรัม ราคาเริ่มต้น 3,400 บาท
  6. เรือรุ่งชนะ (RUNGCHANA) เลขทะเบียน 4600-02236 ขนาด 170 ตันกรอส (พร้อมอุปกรณ์บนเรือไม่รวมวิทยุสื่อสาร) ราคาเริ่มต้น 4,608,000 บาท

    ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 16/2561 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ทรัพย์ลำดับที่ 1 – 34  และ 38 – 53 ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท              แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(2) ทรัพย์ลำดับที่ 35 – 37  ณ อาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. เลขที่ 46/4             ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

(3) ทรัพย์ลำดับที่ 54 – 55 ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด ครั้งที่ 17/2561 มีจำนวน 1 รายการ คือ ห้องชุดเลขที่ 345/182 ชั้นที่ 6 อาคารเลขที่ 1 ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2537 ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 24070 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ราคาเริ่มต้น 70,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 17/2561 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ อาคารชุดสุวรรณนคร ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 

สำหรับรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด ครั้งที่ 18/2561 มีจำนวน 3 รายการ คือ

  1. บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ สองชั้น เลขที่ 619/24 ตรอกบางอุทิศ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 1689 เลขที่ดิน 12 เนื้อที่ดิน 59.73 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 425,000 บาท
  2. บ้านไม้ สองชั้น เลขที่ 398/15 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 1689 เลขที่ดิน 12 เนื้อที่ดิน 30.25 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 160,000 บาท
  3. สิ่งปลูกสร้างบ้านไม้ ทรงเรือนไทย ไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 9397 เลขที่ดิน 45 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ราคาเริ่มต้น 250,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 17/2561 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ทรัพย์ลำดับที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 619/24 ตรอกบางอุทิศ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

(2) ทรัพย์ลำดับที่ 2 ณ บ้านเลขที่ 398/15 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

(3) ทรัพย์ลำดับที่ 3 ณ บ้านไม้ทรงเรือนไทย ไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 9397 เลขที่ดิน 45 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจและดูสภาพทรัพย์สินในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลขสายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ

…………………………………………….