สบส. เตรียมทีมเอ็มเสิร์ทเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมลงกู้ชีพตลอด 24 ชั่วโมง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เตรียมพร้อมทีมวิศวกรฉุกเฉินจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำ และฝนตกหนัก หากพบสถานพยาบาลใดประสบภัยต้องพร้อมเข้ากู้ชีพสถานพยาบาลทันที ย้ำระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร ฯลฯ ต้องพร้อมไม่ให้เกิดผลกระทบกับบริการประชาชน

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ว่า ตามประกาศเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม ทั่วประเทศจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ประชาชนในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม และสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งได้ ดังนั้น กรม สบส.จึงได้กำชับให้กองวิศวกรรมการแพทย์, กองแบบแผน และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1-12 เตรียมพร้อมทีมวิศวกรฉุกเฉินหรือทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) เข้าช่วยเหลือสถานพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด 24 ชั่วโมง  โดยเฉพาะจังหวัดที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำล้นเขื่อนตามรายงานสถานภาพน้ำเขื่อน ของกรมชลประทาน ซึ่งเผยว่ามีเขื่อนซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นกังวล 2 แห่ง คือ 1.เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีปริมาตรน้ำในเขื่อน 100 เปอร์เซ็นต์ และ2.เขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีปริมาตรน้ำในเขื่อนสูงถึง 102 เปอร์เซ็นต์ จึงได้เน้นย้ำ สบส.เขต 5 จังหวัดราชบุรี และสบส.เขต 8 จังหวัดอุดรธานีเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษหากเกิดเหตุฉุกเฉินทีมเอ็มเสิร์ทจะต้องพร้อมที่จะลงพื้นที่เข้ากู้ชีพระบบสำคัญของสถานพยาบาล ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบสื่อสาร,  เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่  โดยทันทีเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับบริการประชาชน หรือหากเกิดผลกระทบจะต้องฟื้นฟูให้เร็วที่สุด

นอกจากนี้  กรม สบส.จะมอบหมายให้กองสุขศึกษา และกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนร่วมสนับสนุนสื่อความรู้ด้านสุขภาพป้องกันโรคในสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ เช่น โรคน้ำกัดเท้า, โรคตาแดง หรือโรคอุจจาระร่วง พร้อมประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมสอดส่องเฝ้าระวังประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในเหตุการณ์น้ำท่วมร่วมด้วยอีกทาง สำหรับสถานพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูระบบไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร หรือออกแบบโครงสร้างป้องกันน้ำท่วมสามารถประสานได้ที่กรม สบส. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 590 2048 (กองวิศวกรรมการแพทย์) หรือ 02 193 7000 ต่อ  18301 (กองแบบแผน) และในส่วนภูมิภาคสามารถประสานได้ที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12