สภากาชาดไทย เร่งระดมทุน แคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63”

สภากาชาดไทย เร่งระดมทุน แคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” มอบชุดธารน้ำใจ และแจกอาหารปรุงสุกให้ผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ เปิดระดมทุนแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” พลังน้ำใจ 63 บาท แปรเปลี่ยนความทุกข์ยากปี 2563 ขึ้น เพื่อมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยการสแกน QR CODE  E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนัก สีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สภากาชาดไทย ดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิและการเมืองใด ๆ ด้วยการ “ป้องกัน และ “เยียวยา” ผ่านสถานีกาชาด เหล่ากาชาด 76 จังหวัด กิ่งกาชาด 240 อำเภอทั่วประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนใยแมงมุมในพื้นที่ ของสภากาชาดไทย ทำงานร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เคาะประตูบ้าน คัดกรองผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติอีกจำนวนมากที่ตกงาน ขาดรายได้ และขาดแคลนอาหารในการประทังชีวิต สภากาชาดไทยจึงได้ขอพระราชานุญาตจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร แจกจ่ายอาหารปรุงสุก จำนวน 12,000 ชุด ให้ประชาชนที่ขาดแคลนอาหารในอำเภอบางหญ้าแพรก อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน อีกทั้งยังจัดตั้งจัดครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยผ่านสถานีกาชาดและเหล่ากาชาดจำนวน 6 จังหวัด ระหว่างวันที่ 29 เมษายน เป็นต้นมา ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม แจกอาหารปรุงสุกรวม 19,800 ชุด นอกจากนี้ยังมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 10 ล้านชิ้น และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต Covid-19 ไปแล้วจำนวน 105,195 ชุด มูลค่า 69,428,700 บาท ในพื้นที่ 61 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563) ซึ่งปัจจุบันสภากาชาดไทยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลประมาณ 52 ล้านบาท ในการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว แต่ยังมีประชาชนที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกจำนวนมาก

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ จึงเร่งระดมทุนและเชิญชวนผู้มีกำลังร่วมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผ่านแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” พลังน้ำใจ 63 บาท แปรเปลี่ยนความทุกข์ยากเป็นชุดธารน้ำใจฯ และอาหารปรุงสุก ด้วยการสแกน QR CODE  E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนัก สีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0  หรือโพสต์ แชร์ สื่อประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อร่วมกันบอกต่อ และติดแฮชแท็ก #63บาทสู้Covid เมื่อท่านร่วมบริจาคแล้วเพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเปิดรับบริจาคในแคมเปญดังกล่าวทั้งสิ้น 63 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม 2563   

พลังน้ำใจ 63 บาท แปรเปลี่ยนความทุกข์ยากปี 2563