ภูมิใจไทอำนาจ เยี่ยมให้กำลังผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ อ.เสนางคนิคม

คุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณวันเพ็ญ ตั้งสกุล ตุ๊ก และ คุณญาณีนาถ เข็มนาค กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ

มอบหมายให้นายสุระเชษฐ์ สุริยะศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม เป็นตัวแทนมอบปัจจัยถุงยังชีพให้เหลือผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ร่วมกับท่านนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม ท้องถิ่นอำเภอเสนางคนิคม เหล่ากาชาด และนายกอบต.หนองไฮ

ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้ประสบภัยทุกท่าน เราไม่ทิ้งกัน ทุกข์ใจขอให้บอกเรา #กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ