SPRC แถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563, มร.ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“SPRC”) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2563 ว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (8,273 ล้านบาท) โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือในช่วงปลายไตรมาสที่ 1/2563 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,975 ล้านบาท) เนื่องจากในช่วงไตรมาสดังกล่าวมีการดำเนินงานตามแผนการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ รวมถึงโครงการการเพิ่มกำลังการผลิตและการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ซึ่งแล้วเสร็จด้วยดี และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,690 ล้านบาท) นอกจากนี้ผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบคงคลังที่ลดลง ทำให้ค่าการกลั่นตลาดปรับตัวลงมาอยู่ที่ 1.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2563 เช่นกัน ผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนถึงสภาวะตลาดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมันดิบและเชื้อเพลิงด้านการขนส่งทั่วโลกลดลง

“เพราะความสำเร็จของโครงการการเพิ่มกำลังการผลิตในไตรมาสที่ 4/2562 ทำให้ SPRC ยังคงมีสถานภาพที่ดีท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงกลั่นของเราสามารถปรับตัวตามความต้องการของตลาดได้คล่องตัวมากขึ้น และปรับลดการผลิตสินค้าที่มีความต้องการในตลาดต่ำเพื่อไปผลิตสินค้าที่มีความต้องการในตลาดสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่ SPRC ได้ดำเนินการมาตลอดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ส่งผลให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความคุ้มค่าให้เกิดขึ้นได้ในเวลาที่ยากลำบากนี้ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสภาพตลาดในปัจจุบัน SPRC ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มกระแสเงินสดเป็นจำนวน 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการพิจารณาเลื่อนโครงการที่ไม่สำคัญหรือไม่เร่งด่วนออกไป ปรับลดปริมาณสินค้าคงคลัง มุ่งเน้นการปรับเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษามาตรฐานความเป็นเลิศในด้านความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ในการดำเนินงาน รวมถึงความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า SPRC จะสามารถจัดหาพลังงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง” มร.ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ กล่าว