น้ำบาดาล และ วปอ. รุ่น 59 ตั้ง “ตู้ปันสุข” ขนาบข้างจุดจ่ายน้ำบาดาลฟรี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับคณะผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรที่จบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ตั้ง “ตู้ปันสุข” ที่บริเวณด้านหน้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ริมถนนงามวงศ์วาน ซอย 54 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ที่เดือดร้อนจากช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งทั้งสองท่านจบการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2559-2560 พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกันจัดเรียงอาหาร อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เข้าไปในตู้กับข้าวที่จัดทำเป็น “ตู้ปันสุข” ซึ่งมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเดินทางมาหยิบอาหารกันอย่างต่อเนื่อง โดยตู้ปันสุขทั้ง 2 หลัง ตั้งขนาบข้างอยู่ใกล้กับจุดจ่ายน้ำบาดาลฟรี ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดไว้ให้บริการแก่ประชาชนมาก่อนหน้านี้แล้ว

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า แนวคิดการตั้ง “ตู้ปันสุข” เป็นแนวคิดที่ดีมาก แม้จะนำรูปแบบมาจากต่างประเทศ แต่ก็มีการดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมบ้านเรา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงสานต่อแนวคิดดังกล่าว เพื่อจะได้มีส่วนช่วยเหลือและแบ่งปันในชุมชนและสังคม พร้อมเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และชาวบ้านที่ไม่เดือดร้อน นำอาหารมาใส่ในตู้เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับคนอื่นๆ ที่ขาดแคลน