อ.อ.ป. ตั้ง ‘ตู้ปันสุข’ ช่วยเหลือประชาชนจาก COVID-19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการสายบริหาร พร้อมด้วยพนักงาน อ.อ.ป. และสมาคม สโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกันตั้ง ‘ตู้ปันสุข’ เพื่อร่วมแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภคและบริโภคอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สำนักงานกลาง) กรุงเทพฯ