‘ส.ส.อนุสรี’ รับมอบหน้ากาก N95 และชุด PPE จากมูลนิธิพุทธรังษี นำไปส่งมอบแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ร.พ.ศิริราช ต่อสู้โควิด

‘อนุสรี ทับสุวรรณ’ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการแรงงานและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในนาม “กลุ่มอนุสรี รวมใจให้กัน” รับมอบหน้ากาก N95 และชุด PPE จากพระเถระซินติ้ง เจ้าอาวาสฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ ณ มูลนิธิพุทธรังสี เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราชสู้ภัยโควิด -19

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการแรงงานและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในนาม “กลุ่มอนุสรี รวมใจให้กัน” รับมอบหน้ากาก N95 และชุด PPE จากพระเถระซินติ้ง เจ้าอาวาสฝอกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบด้วย ณ มูลนิธิพุทธรังษี เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปส่งมอบให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไป