กปน.ย้ำน้ำประปาหุงข้าวได้ปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบแล้ว ขอประชาชนอย่าเชื่อ อย่าแชร์ข่าวเท็จ

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแชร์ข่าวเท็จในโซเชียลมีเดียเรื่องผอก การประปา ห้ามนำน้ำประปามาหุงข้าว วนเวียนมาทุกปีโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน โดยระบุว่าหากคลอรีนในน้ำประปาเจอกับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ แล้วจะกลายเป็นสารไตรฮาโลมีเทน หรือสารก่อมะเร็งนั้น

กปน. ขอชี้แจงว่า สารไตรฮาโลมีเทนจะก่อมะเร็งได้ต้องมีปริมาณเกินมาตรฐานที่กำหนด เช่น มาตรฐาน USEPA ของสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ที่ 80 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่ในน้ำประปาเฉลี่ยมีประมาณ 40 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อนำน้ำประปามาหุงข้าว ค่าที่วัดได้ก็ยังคงน้อยกว่าค่ามาตรฐานมาก โดยเฉพาะตัวข้าวมีค่าไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้นจากการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยโดยสถาบันอาหาร ตั้งแต่ปี 2559

ทั้งนี้ กปน. ขอยืนยันว่าน้ำประปาจากกระบวนการผลิต ตั้งแต่น้ำดิบ ระบบการผลิต ตลอดจนท่อส่งน้ำที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชนนั้นมีคุณภาพ สามารถอุปโภค บริโภคได้ด้วยความปลอดภัย และมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Lab Thai), กรมอนามัย ขอให้ผู้บริโภคสบายใจได้ว่าสามารถนำนํ้าประปามาหุงข้าวได้ ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากสารไตรฮาโลมีเทนอย่างแน่นอน

อีกทั้ง บุคคลในภาพประกอบของข่าวเท็จนั้น คือ นพ. บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ไม่ใช่ ผอก.การประปา ตามที่ข่าวเท็จอ้างอิงแต่อย่างใด ซึ่งท่านได้เข้าร่วมการแถลงข่าวเรื่อง น้ำประปาปลอดภัย กับสถาบันอาหาร การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ด้วย

ปัจจุบัน โซเชียลมีเดียสามารถเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็ว กปน.จึงขอพี่น้องประชาชนโปรดกรุณางดการส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปา สามารถติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line official account : @MWAthailand หรือ MWA call center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง


กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536  โทรสาร 0 2500 2579

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวมา ณ โอกาสนี้