‘วีรศักดิ์’ เผยรัฐมนตรีการค้าเอเปค ออกแถลงการณ์รับมือวิกฤตโควิด-19 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ลดอุปสรรคทางการค้า เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยรัฐมนตรีการค้าเอเปคออกแถลงการณ์ รับมือการแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด-19 มุ่งมั่นฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาค การอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้า รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและแรงงานที่ได้รับผลกระทบ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 รัฐมนตรีการค้าเอเปคได้ออกแถลงการณ์เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ซึ่งให้ความสำคัญกับการเปิดตลาดด้านการค้าและการลงทุนที่เสรี เป็นธรรม โปร่งใส และมีเสถียรภาพ เน้นสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสินค้าและบริการที่จำเป็น เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 โดยเฉพาะยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าเกษตร สินค้าอาหาร และอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งการรักษาความเชื่อมโยงทางการค้า และอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามพรมแดน พร้อมทั้งใช้มาตรการฉุกเฉินชั่วคราวที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า และต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์องค์การการค้าโลก

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า แถลงการณ์ดังกล่าวยังสนับสนุนให้มีมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกเอเปคเร่งจัดทำแนวทางความร่วมมือเพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรการต่างๆ ที่สมาชิกใช้ในการรับมือกับโควิด-19 เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว รวมถึงสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในเวทีระหว่างประเทศ กับภาคเอกชน และภาควิชาการ และให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อให้ห่วงโซ่การผลิตโลกมีความยืดหยุ่นและไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง เน้นใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและเทคโนโลยี และการแก้ปัญหาแบบอัจฉริยะในการบรรเทาผลกระทบ

“การทำงานของเอเปคเน้นการสร้างความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้า รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รายย่อย และสตรี เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตโลก เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้น การที่สมาชิกเอเปคออกแถลงการณ์ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการรับมือโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายวีรศักดิ์ เสริม

ทั้งนี้ เอเปคเป็นกรอบความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม โดยสมาชิกเอเปคเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ในปี 2562 การค้าของไทยกับเอเปคมีมูลค่า 338,242 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 70.5 ของการค้ารวมของไทย เป็นการส่งออกจากไทยไปเอเปค 171,320 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากเอเปค 166,921 ล้านเหรียญสหรัฐ


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

11 พฤษภาคม 2563