“สมาชิก กอช. ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน กอช. และเว็บไซต์ กอช. ได้แล้ว”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี  สามารถเลือกโหลดได้ 2 ช่องทางออนไลน์ อาทิ แอปพลิเคชัน “กอช.” และเว็บไซต์ กอช. ให้สมาชิกใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก กอช. รวมทั้งรู้ยอดรวมเงินออมประจำปี และใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษี สอบถามสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. เปิดดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกแบบออนไลน์ (Statement) ประจำปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กอช. สามารถเลือกโหลดได้ 2 ช่องทางออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” และ เว็บไซต์ กอช. “https://eservice.nsf.or.th/เข้าไปที่เมนู E-statement ที่หน้าหลัก จากนั้นกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรอกรหัสผ่าน กดเข้าสู่ระบบ เลือกเมนู E-statement เลือกดูใบแจ้งยอดสมาชิกแบบออนไลน์ กดปุ่ม ‘ดู’ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกจะปรากฏขึ้นมา แล้วกดดาวน์โหลดได้เลย

ทั้งนี้ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ซึ่งสมาชิก กอช. สามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่สมาชิกส่งเงินออมสะสมเข้า กอช. ได้เต็มจำนวน สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท หากสมาชิกต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม โทร. ็น ็น02-049-9000 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.


“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”