ทีมบูรณาการฯ จังหวัดนนทบุรี ลงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคไวรัสโควิด 19

วันที่ 10/5/63 นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ทีมบูรณาการฯ(ปลัดอำเภอ + ทหาร + ตำรวจ + อส.ร้อยเมืองนนทบุรี + กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ) ดำเนินการตามมาตรการการเพิ่มความเข้มงวด และผ่อนปรนบางส่วน โดยการลาดตระเวนและการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคไวรัสโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองและจังหวัดนนทบุรี โดยการ

1) ตรวจลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงเช่นร้านสะดวกซื้อ สวนสาธารณะ แหล่งมั่วสุม ชุมชน ตลาด สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ฯลฯ ไม่พบการกระทำความผิด

2) ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด พื้นที่ตำบลท่าทราย และตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกับ สภ.รัตนาธิเบศร์ บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ช่วงหน้าบริษัทไทยคม

– ผลการดำเนินการ ไม่พบการกระทำความผิด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ