รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยรายงานวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ถึงร้อยละ 92.85 ของผู้ป่วยทั้งหมด (กลับบ้าน 7 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,794 ราย) ทำให้ขณะนี้เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 159 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 5.28 ของผู้ป่วยทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 56 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,009 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ แบ่งเป็น ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ 2 ราย (พบที่จังหวัดนราธิวาสและ กรุงเทพฯ) และเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้ากักตัวเฝ้าระวังในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) จำนวน 3 ราย (เป็นผู้ที่เดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย / ประเทศปากีสถาน 2 ราย)
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

สำหรับ State Quarantine ที่ รัฐบาลจัดไว้เพื่อกักตัวเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ นับเป็นมาตรการสำคัญที่ป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศจะต้องถูกกักกันเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการทุกรายเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่าป่วยหรือติดเชื้อจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ไปแพร่เชื้อสู่ชุมชนและคนในประเทศได้ ขณะนี้มี State Quarantine ที่รัฐจัดไว้จำนวน 23 แห่ง และ Local Quarantine ที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ อีก 12 แห่ง

ในส่วนของพระสงฆ์ ที่ทยอยเดินทางกลับจากการแสวงบุญจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 รวม 229 รูป ได้เข้ากักตัวในที่พำนักชั่วคราวที่รัฐบาลจัดให้ ขณะนี้ได้ครบกำหนดกักตัวและกลับวัดแล้วจำนวน 225 รูป ส่วนอีก 4 รูป ครบกำหนดกักตัวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และจะมีพระสงฆ์เดินทางกลับจากการแสวงบุญเข้ามาอีก 78 รูปในวันเดียวกัน ส่วนที่พำนักสงฆ์อีกแห่ง มีพระสงฆ์เข้ารับการกักตัวจำนวน 24 รูป ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกรูปไม่พบเชื้อ

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังคงเข้มมาตรการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ในชุมชน พื้นที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนอย่าประมาทในมาตรการป้องกันตนเอง หรือวางใจว่าสถานการณ์ของประเทศดีขึ้นแล้ว เมื่อออกจากบ้านจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง พกแอลกอฮอล์เจลเพื่อล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร และเมื่อกลับถึงบ้านให้ล้างมือ รีบอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายทันที และทำให้เป็นนิสัย เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง คนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดให้ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19

****************************** 10 พฤษภาคม 2563